Behov av förändringar är alltid stort. Det kan gälla både hur vi tänker , hur vi uppför oss och hur organisationer fungerar. Förändringar i organisationer måste initieras och ledas av vår framsynta ledare.

Dessvärre enligt mångas uppfattningar och numera också enligt flera undersökningar förverkligas inte förändringarna på det sätt som tänkt. Harvard Business Review skriver att det är det ända upp till 70 % av alla förändringar som misslyckas.

George Ambler påstår inte att han har hela svaret på varför programmen misslyckas men han påstår att han hittat en formel som förklarar det dåliga utfallet. Modellen kallar han för The Paradigm Shift Model .Han skriver,

I found this powerful formula called ”The Paradigm Shift Model”. The model is based upon the work of Richard Beckhard, the formula describes what is required to bring about change in an organisation or in individuals. The formula is described as follows:

För att uppnå förändringar måste man ha en klar och sann uppfattning om hur läget är, inte hur det har varit eller hur man vill att det ska vara, utan hur det verkligen är. Sedan måste man ha en uppfattning om av vad man vill uppnå och även förstå vilka första steg man ska ta för att nå dit. Enligt formeln uppnår man förändringar om dessa insikter är större än motståndet till förändringar.

George Ambler har även en bild över vad han anser vara nyvkelkomponenter,

  1. A clear view of current reality you now have.
  2. A vision of the results you want to create.

På något sätt påminner detta om lösningsfokuserat angreppssätt som jag tidigare har skrivit om. Jag skulle vilja lägga till att förändringar också måste komma inifrån organisationen. Med framtiden beskriven måste alla fråga sig vad som fungerar bra och hur man skulle kunna få det att fungera ännu bättre.


Technorati : , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>