I ett antal inlägg ska jag belysa de styrande dokument som växande företag behöver. I förra avsnittet tittade vi på VD-instruktionen. Den måste finnas liksom en arbetsordning för styrelsen.

Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning. En instruktion reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt formerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

En utmärkt beskrivning av styrelsearbetet och vad en arbetsordning ska innehålla hittar ni här. Styrelsens arbetsordning kan bli ganska omfattande som detta exempel visar. För ett bolag med endast 2 ledamöter kan arbetsordningen förenklas som detta exempel visar.

Lagen säger: ”7 § Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar.”

Arbetsordningen bör bl.a. omfatta följande:

  • Vad styrelsen har för uppgift
  • Styrelsens ansvar
  • Vilka beslut som ska fattas av styrelsen
  • Rapportering från VD
  • Kontroll av verksamheten
  • Antal styrelsemöten med teman

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

Tags: , , , , , ,

One Response to “Så här får du en arbetsordning för styrelsen”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Styrelse för små företag

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>