Den berömda Warren Buffet har sagt att ”risk är att inte veta vad du gör”. Även om detta är sant, förklarar det inte alla risker som företag har. Deras upphandlingar, leverantörer och försörjningskedjor kan sträcka sig globalt och täcka in allt från naturkatastrofer till terroristattacker.

Riskhantering innebär arbete med mätning och bedömning av risk och sedan utveckla de rätta strategierna. Ofta är dock de strategierna tillräckliga för att klara allt. De är utformade utifrån kontinuitet.

Riskhanteringen har fått sig en knäck i höst. Företagen var inte beredda på en så snabb vändning. Stora som små företag har bara gått på i ullstrumporna utan att tänka på riskbiten.

Visst, det är svårt. Den enda metod som jag vet är att alltid arbeta med flera scenarier. Det möjliggör att snabbt välja ny strategi om det valda scenariot inte stämmer med verkligheten.

Ett bra hjälpmedel är porters fem krafter som jag skrivet om tidigare. Speciellt viktigt är att se över bedömningarna av underleverantör och deras risker. Mer om riskhantering kan du också läsa här.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

Tags: , , ,

One Response to “Rätt riskbedäming kan göra att företaget överlever”

  1. Always the best content from these progidious writers.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>