Tom Peters ha skrivit ner 27 praktiska idéer som kommer att förändra alla organisationer. Det är inte alls hokus pokus utan mycket är sunt förnuft. Vi behöver dock alla stanna upp och fundera hur vi kan förbättra oss, inte minst i dagens kriser.

Några av råden har jag fritt översatt:

 • Sätt människan i första rummet – gäller alltid och speciellt i svåra tider
 • Ring en kund idag!
 • Kvinnan är en undervärderad tillgång
 • Allt vi gör ska vara transparant
 • Skapa ett innovationsklimat
 • Glöm inte att fråga: Vad kan vi göra bättre?
 • Aktivitet är grunden till framgång
 • Ingen framgång utan misstag
 • Börja alltid med små förändringar
 • Lev som du lär!
 • Lär dig lyssna och att ge uppskattning

Alla hans råd hittar du här.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

Tags: , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>