The SalesRoundup Podcast kör en serie samtal om försäljning. I den senaste episoden, som de kallar samtalen, pratar de om att sätta mål. Dels har de egna idéer om hur man kan göra dels har de bjudit in Warren Greshes som ger en mycket bra beskrivning hur man sätter mål.

De finns mycket intressant att lyssna till i deras podcast som t.ex So You want to be a Sales Manager?…….HAH!!! , packed with practical tips, and advice

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>