Vi vill alla nå framgång. Inte till vilket pris som helst utan i balans med våra övriga intressen.
För att nå framgång finns några bra genvägar. Psykologer har länge sagt att om vi visualiserar vår framgång, dvs tänker som om vi redan har nått våra mål, kommer vi snabbare att nå framgång.

Oberoende om vi vill öka försäljningen, förbättra lönsamheten eller anpassa vår organisation sätts vi under press och att nya mål skall uppnås.

Om att nå t.ex. säljframgång behöver vi göra följande förberedelser:

  • Fastställa övergripande mål
  • Bryta ner målen i dagliga arbetsinsatser
  • Genomföra de dagliga arbetsinsatserna
  • Definiera ett uppföljningssystem

Det svåra i kråksången är att ha disciplin att genomföra dagens aktiviteter. Om man inte kan det är målen för tuffa. Ett av de vanligaste felen är att man tar i för mycket på en gång. Om en säljare tidigare har haft som mål att besöka kunder en gång i veckan är det inte rimligt att direkt sätta målet tre besök per dag. Det kommer inte att fungera utan trycket måste ökas successivt.

En annan reflexion är, när man pratar om försäljning, så skall den dagliga arbetsinsatsen inte vara att en viss försäljning skall uppnås, utan hur många besök som skall genomföras. Om man har disciplin och genomför sina besök kommer beställningar. Men det är viktigt att man blir nöjd med sin arbetsdag, som i det här fallet innebär att man gör ett visst antal besök.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>