Att vara ledare är inte bara att ta beslut. En viktig del är att hjälpa sina medarbetare att utvecklas. För många är dessa utvecklingssamtal svåra att genomföra på ett bra sätt.

Jag har ofta skrivit om lösningsorienterad coaching som en bra metod att använda i dessa lägen. Metoden betonar vikten av att man snabbt pratar om lösningar istället för om problem.

Coert Visser har sammanställt åtta bra frågor som man kan inleda ett första samtal med:

1. What is the reason for our conversation?
2. How can we make our conversation useful?
3. What is it you want to change something about?
4. What do you want to achieve?
5. What is already going right?
6. What has helped you so far?
7. How can you expand what already works?
8. What is you next small step forward?

Uppföljningen görs med en enkel fråga. Vad har blivit bättre sedan sist? följt av Och mer?.

Ställ dessa frågor upprepade gånger, 6 till 7 gånger. Ni kommer att bli förvånade över hur bra det fungerar.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>