Öppet Forum är ett sätt att göra det möjligt för alla att komma till tals på lika villkor och därmed skapa kreativa möten och konferenser i alla sorters organisationer.

I Öppet Forum skapar deltagarna sin egen dagordning med ämnen som de själva väljer kring ett på förhand bestämt centralt tema.

Arbetsformen fungerar bra med olika gruppstorlekar från 5 till 1000 deltagare för allt från de återkommande planeringsmötena på jobbet till större konferenser som varar en, två eller tre dagar. Resultatet av dessa helt deltagarstyrda möten blir ett starkt och väl förankrat engagemang i organisationens utveckling. En bred delaktighet och förbättrad kommunikation mellan olika nivåer och avdelningar uppnås under Öppet Forum vilket ger en bra grund för planering och genomförande av förslag.

Ovanstående är tagit från Öppet Forum eller Open Space som det heter på engelska. De skriver också,

Open Space Technology is a simple way to run productive meetings, for five to 2000+ people, and a powerful way to lead any kind of organization, in everyday practice and ongoing change.

Metoden kan vara intressant. Ni som vill veta mer kan gå till hemsidan eller ladda ner 81 sidig gratis ebok, the Tao of holding space.


Technorati : , , ,

One Response to “Öppet Forum plus gratis e-bok”

  1. You should be incredibly proud of your work. You remind me of my girlfriend back in Kentucky. I named my pet cat after you! Oh my gosh! A cool article. This blog has brought to a new place of understanding. You really should be writing for a job.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>