* De flesta företagare och säljare fokuserar på försäljning och på behovet av att ha en marknadsplan eller försäljningsplan. Men det är aktiviteter som driver försäljning. Trots detta är det få som har en aktivitetsplan.
* De flesta fruktar för att bli avvisade ändå vet de oftast inte hur många nej som behövs innan man får ett ja.

Detta och mycket annat kan man höra i en intervju med Warren Greshes av Anita Campbell in Small Business Trends Radio broadcast.

Warren Greshes är mycket erfaren och framgångsrik. I intervjun beskriver han också en enkel metod att organisera och följa upp försäljningsaktiviteterna.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

Tags: , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>