Det är lite bråda tider nu. Mycket underlag skall fram för deklarationer så det har inte blivit så mycket skrivet här.

Jag råkade läsa en artikel av Dave Pollard om när det är bäst att starta eget. For those that can, it’s always a good time to start a business. säger han men har funderat över vilka kriterier som helst bör var uppfyllda. Inte några konstiga villkor men de tål att upprepas,

1. Jag har identifierat ett verkligt behov som ingen effektivt uppfyller, och att jag vet varför ingen möter behovet effektivt.

2. Jag har identifierat ett team som (a) har den nödvändiga skickligheten och kunskapen som behövs utan för mycket överlapp, (b) tror stenhårt på att projekt svarar upp mot marknadens behov, (c) gillar varandra, och (d) vet vad de ger sig in på och har rimliga förväntningar på vad resan kan ge.

3. Alla i gruppen är kompetenta, läraktiga och har en känsla för att vara entreprenör.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>