Från Wikipedia kan man läsa: Ett Gantt-schema, engelska Gantt chart, är en typ av flödesschema som används i projektledning för att beskriva olika faser. Det är en grafisk illustration av ett arbetes, exempelvis ett projekts eller programs fortgång och visa beroenden mellan olika projektdelar eller -faser.

Ska man göra Gantt scheman dagligen är det kanske värt att investera i ett köpt paket annars finns det möjligheter att själv skapa Gantt scheman.

Gratisvarianten Preceden har jag tidigare skrivit om. Då får ni online ett snygg schema, eller Timeline som de kallar det, i färg.

Ett annat alternativ, som för närvarande är gratis, är varianten från Timios. Ett riktigt avancerat Gantt schema där man också ser sambanden mellan uppgifterna i enlighet med bilden. Gantt Designer laddar ni ner och kan därför jobba off-line.

Kalkylprogrammen är annars bra att göra Gantt scheman i. Mallar finns att hämta som t.ex.  Gantt Chart Template for Exel från vertex42. Ett annat är gjort av  Raphael Sedin ,som skapat en alldeles utmärkt mall för Gantt i Exel. Du hittar den här.

Naturligtvis kan man skapa egna mallar. För Open Office Calc finns här en bra beskrivning med tillhörande mall som även inbegriper projektstyrning finns att ladda ner. För Exel har jag tidigare gett ett exempel men man kan också läsa mer om det på Microsofts sida.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>