Att vara medveten och ta sitt ansvar kan ju tyckas vara lätt att säga, men det är en viktig bit och inte alltid så lätt att leva upp till.

Tänk bara på att vi sen barnsben har fått order. Våra föräldrar talade om vad vi skulle göra och om vi inte gjorde så fick vi bannor. I skolan talade läraren om vad vi skulle göra och om vi inte gjorde så var det inte alls bra. Vi pojkar blev tillsagda vad vi skulle göra under militärtjänsten och det var inte tal om att inte lyda. På vårt första jobb talar chefen om vad vi skall göra och när vi själv hamnar i chefsposition vad gör vi då? Jo vi talar för andra vad de skall göra. Vi är uppfostrade i att tala om för andra och det är vi väldigt bra på.

Cheferna har gjorts medvetna om detta och för några har pendeln svängt helt om. De lämnar sina medarbetare helt vind för våg. Chefen abdikerar mer eller mindre utan att stötta eller lämna några råd. Det är inte heller bra eftersom vi inte är vana att ta ansvar. Vad chefen skulle ha gjort är att coacha sina anställda till att göra ett bra jobb. Men det är oftast här en extern coach kommer in.

Bland det första en coach arbetar med, är att få sin adept att bli medveten om situationer och om sig själv. Att uppfatta situationer och bli medveten är något som kan tränas. I att vara medveten om situationen ligger också att vara medveten om hur vi uppfattar situationen. Jag kommer ihåg när jag för några år sedan såg speedway på TV. Tony Rickardsson vann stort. Reporten gratulerade och frågade hur han kände sig efter en sådan övertygande seger. Nja, svarade Tony, jag tyckte jag inte fick något ordentligt bra grepp i starten. Tony låg i tredje spår och tog ledningen direkt i första kurvan, men han var medveten om själva händelsen och det är dit vi skall nå. En höjdhoppare är också medveten om hela rörelsen. Hur skall man annars kunna förbättras sig och kunna ta ansvar.

Med en coach lär vi oss att bli medvetna och att ta ansvar, vare sig det gäller en chef eller en enskild. Hur förbättrar man då sin medvetenhet och förmåga att ta ansvar.. Jo genom att ställa frågor. En personlig coach ställer frågor. Bra frågor börjar med orden vad, när, vem, hur mycket, hur många. Tänk själv, istället för att chefen talar om för dig vad du skall göra frågar chefen ; hur kommer du att ta dig an problemet ? Den frågan tvingar dig att tänka och att ta ansvar.

Jag brukar använda den här metoden när jag coachar andra men det är också något du själv kan använda dig av när du vill uppnå bättre samarbete i ett team.

Skriv gärna ner dina erfarenheter.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>