Det är riktigt intressant att följa lufttrafiken live på datorn via sidan FlightRadar24. Flygplanen presenteras på en karta. Informationen är hämtad många ADS-B mottagare. Allt sker live utan delay.

Klickar man på flygplanet får man veta allt om planet och dess färdväg. På kartan ser man också alla flygplatser märkta med ett x.

Det äre nästan som man kan leka flygledare.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

Tags: , , ,

2 Responses to “Med FlightRadar24 kan du se flygtrafiken live”

  1. Hello webmaster do you need unlimited articles for your site
    ? What if you could copy content from other pages, make it unique and publish on your site – i know the right tool
    for you, just type in google:
    kisamtai’s article tool

  2. I’m really impressed. Reading your blog is way better than snuggles. I just saw these blogs on Wednesday. amazing work, keep it up. There are certainly a lot of stuff to take into consideration.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>