Små företag styrs mycket genom likviditetsplanering, dvs ha pengar att betala alla räkningar med. Utgifter har en tendens att komma före intäkter så det gäller att ha tungan rätt i mun.

Men hur går företaget? Finns det ljus i tunneln? Det kan resultaträkningen svara på. Ibland får jag en känsla av att resultaträkningen glöms bort. Det blir kanske lätt så om redovisning sker externt och att man inte bryr sig inte om att begära månadsrapporter.

Konsekvensen kan bli att man inte har rättat mun efter matsäck, dvs man tappar kostnadskontrollen och företagets buffert minskar lite okontrollerat.

Likviditetsbudget är nödvändigt men lika nödvändigt är att lite koll över hur företaget går dvs följa upp en resultatbudget.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>