5min Life Videopedia är en site där man kan på 5 minuter kan lära sig det mesta. Alla som är experter på något kan skicka in sin video. Alla ämnesområden verkar finnas. Inom Busines finns t.ex information om hur man säljer, hur man skaffar riskkapital osv.

Nedan är ett utdrag ur en gammal film. Frånsett det råa språket sägs en del nyttiga sanningar:
Learn the ABCs of selling from Alec Baldwin

AIDA har jag själv tillämpat. ABC var nytt för mig men naturligtvis alldeles sant. Tänk alltid på att avsluta affären.


Technorati : , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>