Jag har tidigare sagt att det är bra att snabbt svara på några frågor om din idé innan du sätter igång på allvar. Jag kallar det för en grov plan i motsats till en full affärsplan. Frågorna som du ska hitta svar på är,
Vilka (betydelsefulla) behov du tänker täcka
Vilka kunderna är och hur tänker du nå dem
Hur stor den marknad är som du tänker nå
Vilka marginaler (bruttomarginal i %) som finns i den marknaden
Vilka kommer dina konkurrensfördelar att bli
Vilket resultat efter skatt du räknar med
Hur stort kapital du behöver
När du får en positiv ”cashflow” (likviditetsströmmar)

Svaren värderas utifrån om de innebär hög eller låg potential för framgång.

Om du t.ex. har identifierat kundernas behov innebär detta en högre potential mot att de inte är identifierade. Ett behov är identifierat om din produkt eller tjänst underlättar på ett väsentligt sätt dina kunders levnadsförhållande eller dina kunders relationer till andra. Allt naturligtvis i jämförelse vad de kan tänkas ha i dag. Om din produkt/tjänst finns idag är du kanske billigare eller så finns det något i produkten/tjänsten som du tror kunden är beredd att betala mera för.

Hur du skall nå kunderna är nästa fråga. Direkt eller via återförsäljare? Att komma på hyllorna i några av våra handelskedjor kan vara tufft men inte omöjligt. Med Internet går man förbi många distributörer men å andra sidan kan det vara svårt att få uppmärksamhet. Det är bra att skissa på olika distributionsvägar och att fundera på vilken väg som passar din produkt eller tjänst. Olika vägar kräver olika resurser.

Att hitta behov och vägar till kunderna är inte alltid så lätt men helt avgörande om du skall nå framgång. Innan du slutgiltigt bestämmer väg är det bra att göra ett eller flera mindre prov, d.v.s. starta i mindre skala för att se att du och dina kunder har samma uppfattning om vad som är ett väsentligt behov. En mindre marknadsundersökning är också bra. Du tar helt enkelt kontakt med några av dina potentiella kunder och frågar om din produkt eller tjänst skulle tilltala dem.

One Response to “Kundens behov och din väg till kunden”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Coaching » Blog Archive » Hiss eller Elevator Pitch

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>