Det bästa sättet att övertyga någon är med hjälp av din öron – genom att lyssna på dem.

Eller med Dean Rusk ´s egna ord:

”The best way to persuade people is with your ears – by listening to them.”

Jag vet inte om våra politiker har snappat detta. Man undrar ibland.

Läs även andra intressanta åsikter om , ,

Tags: ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>