Om du upplever att du lever i olika världar kan detta vara något för dig. Det är inte ovanligt att man upplever olika spelregler i jobbet, i relationer och på fritiden. På jobbet har vi mål som kanske skiljer sig från målen vi har i övrigt. Om målen att må bra och att ta hand om våra relationer till vänner och nära står i konflikt med målen att lyckas i förvärvslivet är det dags att tänka till.

Steve Pavlina har funderat över detta och skrivet en bra artikel, Living Congruently , om att leva i olika världar och hur man får ihop det. Han skriver,

When you view your life as a series of different compartments, each with different rules, then life gets pretty complicated. Trying to achieve balance is very difficult because you constantly feel the need to task switch. My relationship needs attention. Oh no, I’ve been neglecting my health. I need to work harder. I’ve got to stop thinking so much and take more action.

Steve menar att det går att få ihop världarna eller rummen. Resultatet blir oftast att man blir starkare i alla delar. Alla delar av ens liv påverkas man av även om inte tror det. En bra början är att ställa dessa frågor,

Alignment comes down to working on these four questions until they all produce the same answer:

  • What do you want to do? (desire)
  • What can you do? (ability)
  • What should you do? (purpose)
  • What must you do? (need)

Steve tror att man har mycket att vinna på att försöka få ihop de olika delarna i ens liv.

When you live congruently, a quantum leap will occur in each of these four areas. Desire becomes passion. Purpose becomes mission. Need becomes abundance. Ability becomes talent. And it becomes almost ridiculously easy to achieve fulfillment in every area then because all the parts are working together in the same direction.


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>