Kan man inte betala sina utgifter är det kört. Därför är det bra att hålla koll på kassalikviditeten, som är ett mått på att man kan betala de kortfristiga skulderna.

Kassalikviditeten beräknas genom att dividera (omsättningstillgångar – varulager) med (summa kortfristiga skulder). Talet man får fram bör vara minst 1 dvs 100% vilket innebär att det finns pengar att betala skulderna med. En liten varning dock. Kolla att fordringarna i omsättningstillgångarna inte är osäkra.

Vi har tidigare beskrivit den strategiska analysen som ett sätt att visa var vinstfaktorerna finns. Utifrån detta bör man ur bokföringen ta fram nyckeltal som på ett bra sätt visar dessa faktorer. För små företag är dessutom förmågan att kunna betala utgifterna avgörande så därför började jag med kassalikviditeten. Gör gärna en likviditetsbudget.

Tillägg: Se också videon!

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

Tags: , , , , ,

2 Responses to “Kassalikviditet”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Glöm inte att kassalikviditet kan vara avgörande
  2. Kassalikviditet eller cash ratio enkelt förklarat

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>