I sommarprogrammet av Peter Rost den 30 juni blev skatteverket hårt angripet Lite tillspetsat kam man säga att Peter anser att skatteverket på grund av medarbetarnas slöhet eller inkompetens ägnar sig åt att jaga snickare och rörmokare istället för att jaga de multinationella företagen, som enligt Peter, lurar staten på enorma pengar.
Som en följd av detta måste landets innevånare betala enorma skatter.

Jag antar att bilden är lite mer nyanserad eller??

Sant eller inte vore det bra att få skatteverkets kommentar. Jag mejlade därför till skatteverket och efterfrågade en kommentar som jag också kommer att lägga ut här på bloggen.

Har ni inte lyssnat på programmet så hittar ni det här.
Då det alltid finns en gnutta sanning i allt vore jag tacksam om ni gav ett seriöst svar. Jag inser att tvister med de stora företagen är både kostsamma och svåra, men uppenbarligen har man lyckats i USA där de nämnda företagen har tvingats betala åtskilliga miljarder i skattetillägg. Är vi för små som land för att klara detta?


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>