Alla vet hur svårt det är med uppfostran (eller kommer att få veta). Det gäller även hundar som denna serie från max.blog visar. Jag undrar om alla politiker klarar det!


Technorati : , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>