Hur ser affärsplanen ut, är den vanliga frågan som entreprenörer får. Man vill se hur du har tänkt dig att företaget ska utvecklas. Planer behövs självklart men än viktigare är att de provas i verkligheten. Fungerar den, hittar jag kunderna, köper de osv.

Ett bra råd är att leta efter ett jämförbart företag som säljer efter samma idéer som du har tänkt. Studera företaget noga och försök hitta något du kan göra bättre. De punkter du kan titta på är:

  • 1) Din intäktsmodell:
  • 2) Din bruttomarginal modell:
  • 3) Din verksamhetsmodell:
  • 4) Din rörelsekapital modell:
  • 5) Din investering modell

Modellerna har jag tidigare beskrivit här. Många framgångsrika företag har gjort på detta sätt och snabbt sjösatt Plan B.

Det tidiga företag brukar falla på, är att någon av följande kritiska punkter saknas:

  1. Produkten
  2. Marknad
  3. Drivkrafter
  4. Kundrelationer

Gör en enkel analys. Använd gärna någon form av SWOT hjälpmedel. Jämför, förändra och pröva!

Behöver du mer inspiration kan du också läsa en rapport skriven av Ulf Berggren, Tommy Bergkvist och Ulrika Hedby vid SMI – Strategic Management Institute. Du hittar den här och heter De nya affärsinnovationerna.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>