Med så många nya företag om startas i världen kommer förstås inte alla att lyckas. Därför gäller det att ha fokus och lyssna på goda råd. Av de senare finns det många men Jessica Seid på CNN har lyckats sammanfatta några bra råd i 10 punkter.

  1. Market and Sell
  2. Have a Sense of Urgency
  3. Hunker Down
  4. Take Nothing for Granted
  5. Exercise
  6. Down with Negativity
  7. Have a Daily Business Plan
  8. Visualize Success
  9. Remember the Alternative
  10. See No. 1 Again!

Läs artikeln och se om den kan få dig mer fokuserad.


Technorati : , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>