I tidigare poster har vi tittat på vilka förberedelser som bör göras innan en idé påbörjas i stor skala.
Att uppskatta kundernas behov och att fundera ut hur kunderna ska nås är viktiga kuggar för att lyckas. Nästa steg var att ta fram en bra och kort formulering som snabbt beskriver vad som skall uppnås.

Nu ställer vi frågan, Hur stor bör marknaden vara för att vi skall lyckas?

Naturligtvis är svaret lite beroende på vilka marginaler som kommer att finns i verksamheten. Med normala marginaler kan man ha som riktmärke följande,
Verksamheten kommer att ha hög potential om marknadens storlek är mellan 350 miljoner till 1 miljard.
Verksamheten kommer att ha låg potential om marknadens storlek är mindre än 70 miljoner eller större än 1 miljard.

Om du bedömer att storleken på marknaden är mindre än 70 miljoner bör idén förändras så att en större marknad nås.

Givetvis är det också andra saker som är avgörande som t.ex. marknadstillväxt och marginaler.
Hög potential finns om tillväxten i marknaden är större än 20 %.
Hög potential finns om bruttomarginalerna är långvarigt 40 % eller bättre.

Om bruttomarginalen bedöms till att vara mindre än 20 % och mycket utsatt på grund av konkurrenters intåg är potentialen låg för din verksamhet.

Detta är några riktlinjer att ha i bakhuvudet när det behövs externa pengar eller om verksamheten har tillräcklig lönsamhet för försörjning.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>