Den eviga frågan är hur framtiden kommer att se ut. Jag har tidigare tryckt på hur viktigt det är att med jämna mellanrum analysera framtiden. Porters fem krafters modell är ett bra hjälpmedel.

Men det är inte bara hot som framtiden har att erbjuda utan också många möjligheter. En kreativ företagsledare kan skapa mycket utifrån kommande förändringar. Nya strategier kan utmejslas utifrån teknologiska förändringar. Nya livsmönster kan också ge andra förutsättningar.

Vad kommer då att hända? Det är alltid lika vanskligt att sia om framtiden, men McKinsey Quarterly har gjort ett försök. Ni kan läsa summering av artikeln här (Eight business technology trends to watch). Efter att ni gratis har registrerat er kan ni läsa hela artikeln. Gör det det kan ändra strategin för ert företag!

* A number of new and emerging technologies, many aimed at enhancing the way the Internet is used, promise to change how companies innovate, managers make decisions, and businesses lower costs, tap talent, or realize new business opportunities.
* Although technology always promises benefits, actually gaining them requires a good understanding of its real business implications and of the concomitant managerial changes.
* Over the next decade, eight technology-enabled business trends will really matter. Smart managers should start doing their homework now.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>