Adrian W. Savage har funderat i sin blog varför så många börjar det nya året med storslagna planer bara för att se dem gå upp i rök inom några veckor. Det finns orsaker men en viktig del, menar han, är att vi litar på att våra känslor som entusiasm, ispiration och en önskan om förändring skall leda oss rätt. Det kanske inte uppskattas men det som betyder mest för att uppnå önskningar är en trist och tråkig självdisciplin.

Jag håller helt med men också att löftena ges utan handlingsplaner. En plan talar om vad man skall göra varje dag för att uppnå målen. Då tvingas man att dela upp målet i mindre bitar, vilket är nödvändigt om man skall ha en chans att uppnå det större målet.

Ett annat sätt att ta små steg är att man bedömer var man är idag på en skala mellan 1 0ch 10. Frågan därefter blir vad behöver man göra för att höja sig ett steg?

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>