E-mail har för många blivit en börda inte minst på grunda av spam. Mycket information kommer dock över e-mail och många kräver ett svar. Så du måste fundera på hur du ska hantera dina e-mail.

Keith Robinson har sammanställt några råd hur man kan komma tillrätta med dina e-mail och hur du bäst hanterar de som du ska svara på inom rimlig tid.

Efter att du har rensat din inbox, som är det första du måste göra, kan du följa hans råd:

What I do is have a top level folder for my each of my main alternate addresses. Within these folders I’ve got sub folders broken down various ways, depending on the needs of the address. These folders are for archival purposes only. I use them to store e-mail that doesn’t need action but may need reference.

I then have two top level folders for things that may need action. A ”Waiting-Followup” folder for things I’m waiting on someone else for or things that aren’t urgent, and a ”Needs Response or Action” folder for things I need to respond to. I’ve got sub folders in these to split things up by e-mail address. I usually mark messages in my ”Needs Response or Action” folder for an added reminder.

Keith Robinson har också några tillägg som att titta på dina mail 3-4 gånger per dag istället för varje 10:e minut och att inte lite för mycket på den automatiska filsorteringen då detta försvårar din överblick över vad som finns arkiven.

Om du har problem med mailen kan hans post vara läsvärd.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>