Jag har skrivit några poster om vad man bör tänka på när man börjar en ny verksamhet eller startar eget. Samma metoder kan förstås också användas när man bedömer sin affärsplan och verksamhet.

Här är några länkar till tidigare poster som kan vara av intresse när affärsplanen bedöms:

Grov affärsplan för att testa din idé ; Gör en ny grov bedömning av verksamheten för att se om tidigare bedömningar stämmer.

Kundens behov och din väg till kunden ; Är kundernas behov fortfarande desamma eller har behoven förändrats och även vägen till kunderna. Försök vara objektiv, prata gärna med kunderna.

Hur stor bör marknaden vara? ; Och är den en tillväxtmarknad?

Har min idé någon chans? ; Eller behöver verksamheten förändras för att leva upp till nya krav från kunderna.

Fokusera på det som ger pengar ; Fokusering betyder allt. Att ödsla tid på sådant som inte ger intäkter kan visst vara roligt men också farligt för verksamheten.

Bra mall för likviditetsbudget ; Utan pengar i kassan går det inte att betala räkningarna..

Att göra prognoser ; Man blir lätt hemmablind när man gör prognoser. Att arbeta med scenarior är ett bra tips. Fundera på hur man ska möta olika risker.

Varför lyckas vissa, men inte andra? ; Svår fråga, men det är inte alltid det räcker med bra idé.

Det viktigaste när det gäller affärsplanen är genomförandet, själva processen. Om du tänker genom din verksamhet i enlighet med ovan är du bättre förberedd att möta framtiden och förhoppningsvis tjäna pengar på din verksamhet.


Technorati : , , ,

2 Responses to “Hur förbättrar jag min verksamhet”

  1. I’ve not done this for myself but I’ve been told by friends that it can be really helpful. Your write up is loved by my friend. I seriously love your writing a bunch! You might have just saved me a lot of work just now. This article couldn’t be written any more clearly! How many people could really believe in that sort of thing?

  2. I could have sworn I’ve been to this blog at some point before. Do you believe current events will change the world in the coming years? Your site was already running when I turned on my Iphone. I found this while on Blog.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>