I orostider gäller det att se över strategierna. För entreprenörer finns det nya möjligheter. Vinnova och Nutek anger fyra guldkällor i fyra branscher med möjligheter att växa.

  • Finansiella tjänster

  • Marknaden för boende

  • Hälso- och sjukvårdstjänster

  • Upplevelseprodukter

DPP2_1011.jpg
Bland fyrtiolisterna finns många med betalningsvilja. De har ställt höga krav på livet och detta upphör inte bara för att de blir pensionärer. Men det gäller att anpassa utbudet efter deras behov. Lite större kläder, lite lugnare upplevelser och framför allt bra boende och en trygg ålderdom.

Politikerna brukar ibland hävda att det skall vara lika för alla. Ingen ska kunna köpa sig till bättre omsorg och vård. På grund av att fyrtiolisterna är så många vore det tvärtom bra om några ordnar sitt ålderboende på annat sätt. Desto mer blir över till de som inte har råd.

Entreprenörer! Ta vara på affärsidén! Välj bransch och kom med en bra produkt. Kunderna är många och man är beredd att betala om man tror att den är bra.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

Tags: , , , ,

3 Responses to “Hundratusentals kunder bland de äldre”

  1. I really hope it will inspire you to take action and improve this troubled world we inhabit. Prepare a clear agenda. I really like posts just like this one. I am reading your pages while walking my dog. How often do you research this topic? Your community is way better because you are in it.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Småföretagen är vår och Rosengårds framtid
  2. Vad säger riskkapitalister om 2009

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>