Ja, vad gör man då? Kan tyckas vara olika om man pratar om de privata pengarna eller företagets. Men egentligen inte. För båda gäller att öka intäkterna eller minska utgifterna, helst både och.

Den första frågan måste vara om bristen är temporär eller om det kommer att bestå de närmsta sex månaderna. Om så är fallet måste man göra något.

Högre intäkter kommer inte omedelbart så det återstår bara att minska kostnaderna. Börja med de stora sakerna. För företag är det anställda som måste sägas upp. Privat är det bostad, mat, bil och telefon som måste ifrågasättas.

Det här är svåra beslut. Man känner för de anställda och levnadsstandarden är inget man vill dra ner på. Men vad är alternativet? Som rådgivare har jag fört många diskussioner i ämnet och det har underlättat för de drabbade att fatta beslut. I slutändan måste det vara balans mellan intäkter och utgifter annars går det helt galet i det långa loppet.

Att ha kontroll över betalningsströmmarna eller som man säger likviditeten är ett nödvändigt första steg. På den finansiella sidan gäller det att minska på skulderna. Finns ingen annan utväg får man ansöka om rekonstruktion. Det kan vara det enda sättet att få ner skulder och få in finansiärer.


Technorati : , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>