Politik är makt. Vad bråkar man annars om? Vårt välstånd är en följd av att den privata företagsverksamheten genererar skattepengar. Den offentliga genereras av skattepengar.

Detta vet ju alla. Att nytillskott av arbetstillfällen i den privata delen är nästan noll räknat från 1950 vet också alla (om inte se se diagrammet).

Vad jag inte förstår är att arbetsmarknadens parter och främst LO inte lystrar då någon säger att det finns förslag på hur man ska förbättra den privata delen. Något parti säger att det t.o.m. räcker med att öka den offentliga delen. Men hallå säger jag. Den offentliga finansieras av den privata!! Vi kan öka den offentliga hur mycket som helst (och det behövs verkligen på många områden) bara den privata hänger med.

Därav min förvåning att detta inte tas på allvar. Min slutsats är att allt är frågan om makt. Den personliga makten är viktigare. LO ordföranden t.ex. siktar på att bli regeringschef enligt rykten. Näringslivet och statsmakten har länge samarbetat vilket fungerade bra när storföretagen stod för arbetstillfällena. Men nu när småföretagen måste ta över har det havererat totalt.

Att makt korrumperar ser vi här tydliga bevis för. Om detta låter lite gnälligt beror det nog på att jag legat sjuk i några dagar och att jag lider med alla företagare som kämpar och kämpar mot myndigheterna och de fackliga. Varför är det så?


Technorati : , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>