Jag har i tidigare poster hävdat att en grov plan är en bra början till att få en uppfattning om idén är bärkraftig. För att bedöma potentialen började vi med att tita på marknaden. Nu fortsätter vi med konkurrensfördelar.

Pris och kostnad är viktiga delar. Vilken fördelning mellan fast och rörlig kostnad har din idé?

Om den fasta kostnaden är låg i förhållande till den totala kostnaden för idén har din idé högre potential än tvärtom.
Likaså fås högre potential om prisnivån kan styras och påverkas, d.v.s. det är inte andra som sätter priset.

Kanalerna ut till marknaden är nästa pilsner. Om du t.ex. ska in på affärernas hyllor ska du vara medveten om att kanalen in kan ha väldigt stor makt vilket innebär en hög tröskel.
Fundera på vilken kanal du behöver använda för att nå kunderna.
Om kanalen har liten makt är potentialen större än tvärtom.

Timing är svårbedömd, men det är klart att rätt timing betyder mycket för idéns potential. Frågorna är; finns motsvarande tidigare?, är kunderna mottagliga för idén?

Lättare att bedöma är om andra relativt enkelt kan komma med en motsvarande idé. Man brukar prata om att det finns en barriär för andra att nå marknaden. Fundera på vad andra behöver göra för att nå samma marknad. Om detta är kostsamt för andra har din idé högre potential än tvärtom. Det kan vara att de saknar erfarenhet, ingång till marknaden eller att det finns ett patent i vägen.

Summerar man dessa fyra områden och alla ger resultatet låg potential för din idé kanske det går att vrida lite grann på idén så att potentialen stärks?

One Response to “Har min idé någon chans?”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Coaching » Blog Archive » Hur förbättrar jag min verksamhet

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>