Kunden har alltid rätt brukar det heta. Lyhördhet mot marknaden är sannerligen ett krav om man ska lyckas göra affärer. Men om nu kunden är extremt besvärlig vad gör man då?

If the customer is wrong, they’re not your customer any more.

In other words, if it’s not worth making the customer right, fire her.

Fungerar din affärsmodell så ödsla inte tid på kunder som du tycker har fel. Säg det inte till kunden att han har fel utan gör ingen affär med kunden. Nyckelordet är som vanligt fokusering.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>