När företaget växer behövs styrande dokument eller policy för hur verksamheten ska drivas. De dokument man i första hand tänker på är Arbetsordning för hur styrelsen skall arbeta och VD-instruktionen som beskriver ansvarsområden för VD.

Men det finns flera som från fall till fall kan vara viktiga att ha, som t.ex:

  • Attest och befogenhetsplan
  • Miljöpolicy
  • Finanspolicy
  • Jämställhetspolicy
  • Informationspolicy
  • och för större företag Insiderpolicy

Jag återkommer till dessa instruktioner. Låt oss först titta på VD-instruktionen.

VD-instruktionen är ett dokument som är fastställt av styrelsen och som ger de riktlinjer och anvisningar VD ska följa när han sköter den löpande förvaltningen av bolaget. Det fastslås som exempel att VD ansvarar för att bokföringen sköts i enlighet med lagar, att förvaltningen sköts på ett betryggande sätt och att de interna rutinerna följs.

Exempel på VD-instruktion finns att hämta på nätet; från Företagscentrum i Oskarshamn eller från Högskoleservice.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

Tags: , , , ,

One Response to “Här är ett sätt att få de rätta styrande dokumenten för ditt företag”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Så här får du en arbetsordning för styrelsen

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>