Jag uppmärksammade genom siten CSR i Praktiken att tidningen Chef nu
börjat utse "Veckans CSR-profil" med syftet att lyfta fram de goda exemplen och skriva om personer som jobbar med hållbarhet i
vardagen.

CSR står översatt för företagens sociala ansvar. Företagen skall alltså verka föra att företaget driver sin verksamhet även med de
sociala frågorna i fokus. Exempelvis om man säljer böcker ska företaget engagera sig i att världens folk blir läskunninga.

Allt detta är lätt sagt för stora företag, men hur fungerar det för mindre? Mindre företag måste ha en klar affärsidé som också
fokuserar på det viktigaste. Kassaläget eller likviditeten är avgörande för om företaget överlever.

Fokus ligger på hur kunderna skall nås, markandsandelar är ointressant utan frågan är hur exakt skall kunden fås att köpa min produkt
eller tjänst. I det sammanhanget kan också en hållbar social anpassning vara en fördel. Tänk på detta och se om din pitch kan innehålla
ett dylikt budskap.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>