Speciellt för mindre företag är likviditeten viktig. Om pengarna tar slut blir det svårt att betala räkningarna och därmed får man inga nya leveranser.Så gör en likviditetsbudget och håll koll på penningströmmarna!

Expowera har en bra artikel om likviditetsbudget inklusive en mall;

En likviditetsbudget görs eftersom betalningsströmmarna in och ut från företaget inte stämmer överens med intäkter och kostnader. Ett företag kanske säljer för 200 000 kr en viss månad medan inbetalningarna kanske bara är 60 000 kr beroende på att företaget har lämnat en kredittid till sina kunder. En lokalhyra betalas vanligen kvartalsvis i förskott medan företaget kanske har en kredittid på 30 dagar för inköpta varor. Vissa företag är också säsongsberoende och måste därför planera sin likviditetsbuffert efter detta.

Expowera har för övrigt många intressanta artiklar för småföretagare. Andra sidor om likviditetsbudget är ekonomikonsult och Soloföretagaren. Läs även min tidigare blog.


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>