Du har en idé som du vill förverkliga i ett eget företag. För att du och andra ska förstå om idén är bärkraftig behöver du skriva en affärsplan.
Innan du börjar skriva, vilket kommer att ta en del tid, kan du börja med en grov plan. Dels för att se att din idé håller dels för att se hur du kan förbättra förutsättningarna för företaget.

Jag utgår från att du vill starta eget baserat på din idé med avsikt att tjäna pengar så att du kan försörja dig (och andra) genom företaget. Men det är alltid bra om du funderar på varför du vill bli entreprenör.

Den grova planen ska ge svar på,

 • Vilka (betydelsefulla) behov du tänker täcka
 • Vilka kunderna är och hur tänker du nå dem
 • Hur stor den marknad är som du tänker nå
 • Vilka marginaler (bruttomarginal i %) som finns i den marknaden
 • Vilka kommer dina konkurrensfördelar att bli
 • Vilket resultat efter skatt du räknar med
 • Hur stort kapital du behöver
 • När du får en positiv ”cashflow” (likviditetsströmmar)

Tanken bakom den här grovplanen är att du snabbt ska kunna bilda dig en uppfattning om idén håller i ett företag eller om du behöver ändra eller komplettera inriktningen för att nå andra delar av marknaden med bättre marginaler.

Det är många frågor som behöver funderas kring och besvaras. I kommande poster tänker jag tränga in lite djupare i varje fråga. Allt för att du ska känna dig beredd att skriva en affärsplan.

4 Responses to “Grov affärsplan för att testa din idé”

 1. Att ha en affärsplan är alltid bra, och väl så nödvändig. Med hjälp av den kan man se om ens affärsidé duger eller inte.

  Men det är fortfarande bara på det teoretiska planet. Det allra bästa är att starta upp i liten skala och se om verksamheten fungerar, och sedan låta den svälla.

  När du väl har lite erfarenhet och du tycker det går bra, då kan du börja snickra på en affärsplan för din kommande uppsvällda verksamhet, som du nu har lite erfarenhet i.

 2. Att testa idén genom att starta i liten skala är alltid bra. Det ger också ett bra underlag för affärsplanen.
  Tanken med den grova planen är att olika idéer kan utvärderas i ett tidigt skede och ska snarare ses som ett kompliment till att starta i liten skala. Framför allt är frågorna om mervärde för kunden och sättet att nå kunden svåra att svara på utan prov i liten skala.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Coaching » Blog Archive » Har min idé någon chans?
 2. Coaching » Blog Archive » Hur förbättrar jag min verksamhet

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>