Stephen R Covey's bestseller är The Seven Habits of
Highly Effective People
publicerad 1989. Det är en bok i hur man effektivare. Man ska vara proaktiv, man ska veta vad man vill uppnå
och man ska fördela tiden rätt. Det senare har man hjälp av fyra kvadranter enligt nedan. Man börjar med att fördela sina aktiviteter i
vad som är viktigt och oviktigt, bråttom och icke bråttom.

Första kvadranten måstge bara göras men det är i kvadrant 2 som den mesta energin ska läggas. Stephen betonar vikten av att bygga
relationer. Tiden tas från tre och fyra, vars uppgifter ska överlämnas till andra eller helt bortses ifrån..


Time Management

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>