Om du har en bra idé som du tror kan hjälpa mänskligheten till ett bättre liv, eller som förbättrar för oss på jorden, så kan du vinna $10 miljoner i pris från Google.com.

Google vill kunna förverkliga några av dessa idéer till mänsklighetens fromma. Blir din idé uttagen så vinner du. Man delar in förslagen i 8 kategorier såsom miljö, energi, utbildning, möjligheter, hälsa osv.

Hur lätt det är att vinna kan man spekulera om. Man tävlar mot alla i hela världen. Men har man idé som man tror på och som är genomförbar så finns chansen. Jag tycker det är ett bra initiativ från Google. Mera sådant!

Viktigt kriterier är hur många som berörs och hur effektiv idén är. Man har 5 kriterier. Läs mer här: www.project10tothe100.com .

Eller titta på denna introduktionsvideo:.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

Tags: , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>