En nationell samling ska få oss att gilla vår ekonomi. Det var siten Classier Corn som tipsade om initiativet. Det är en nationell samling efter att initiativ tagits från organ som Europeiska Unionen och OECD. På hemsidan Gilla Din Ekonomi kan man läsa:

Syftet med den nationella samlingen är att medborgare i hela landet och i alla åldrar ska kunna hantera befintliga och nya krav på i sin privatekonomi genom ett ökat privatekonomiskt självförtroende.

Med privatekonomiskt självförtroende avses:

a)    viljan att ta ett verkligt ansvar för sin privatekonomi,

b)   tillräckliga kunskaper för att utifrån sina behov och förutsättningar kunna agera rationellt,

c)    förståelse för värdet av att agera samt en attityd som gör att man avsätter nödvändig tid för sin ekonomi,

d)   motivation att också i praktiken agera och engagera sig.

”Den nationella samlingens övergripande mål och uppdrag är:

a)    Att utvalda målgrupper upplever att de har fått ett ökat privatekonomiskt självförtroende.

b)   Att främja dialog och samverkan mellan de aktörer som har intresse av och/eller verksamhet som berör konsumenternas privatekonomi. ”

Allt verkar mycket gediget men jag undrar hur många som har hört talats om initiativet. Hur säkerställer man att man når ut till alla som man borde nå?

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

Tags: , , , ,

One Response to “Gillar du din ekonomi?”

  1. I really look forward to new articles from you. I discovered this site by luck. Any more recommendations you’re willing to share with me? I just took a break from playing with my dog to write your page. Awesome insights and really easy to understand. Your article brings me to a new place of understanding.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>