Gantt scheman är ett tidsdiagram av projekthändelser utvecklad av Henry Gantt.

Diagrammet är ett populärt sätt att presentera händelser som är beroende av varandra. Med hjälp av diagrammet kan man lätt planera utveckling av små och mera komplicerade projekt.

Genom att fylla i hur mycket som är gjort kan man också lätt inse om man kommer att bli klar i tid eller om det finns något sätt att ta igen förlorad tid.

Nu ska man dock vara medveten om att det inte alltid är så lätt att uppskatta hur mycket som gjort av en aktivitet eller hur mycket som återstår. Det är lätt att missa de återstående problemen.

Även mycket skickliga planerare missar grovt. Tänk bara på alla stora byggprojekt som alla verkar ha en tendens att bli mycket försenade och dyrare än tänkt.

Att göra ett ett enkelt schema är lätt. Börja med att dela upp projektet i aktiviteter och fundera över om några aktiviteter är beroende av varandra. Använd sedan papper och penna och du har ett Gantt schema. Lite knepigare blir det om det är många aktiviteter och när du blandar in tillgängliga resurser men då finns det program som man kan ta hjälp av, varav några är gratis. Läs mer om detta här.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>