Ibland behöver man några friska bilder som bakgrund eller som stöd för ens argument. Presentation Zen har samlat 10 länkar till där man kan hitta fria bilder. Läs bara villkoren så att ni utnyttjar dem på rätt sätt.

Three penquins

Från Public Domain Pictures

Andra ställen där man hitta fria bilder är:

Earth Observatory
Visible Earth
Great Images in NASA.
NASA multimedia.
Photos by Astronauts.
NOAA Photo Library.
Uncle Sam’s Photos.
The (US) National Archives.
Public Domain Pictures.


Technorati : , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>