Grov affärsplan för att testa din idé
Du har en idé som du vill förverkliga i ett eget företag. För att du och andra ska förstå om idén är bärkraftig behöver du skriva en affärsplan.

Innan du börjar skriva, vilket kommer att ta en del tid, kan du börja med en grov plan. Dels för att se att din idé håller dels för att se hur du kan förbättra förutsättningarna för företaget.

Jag utgår från att du vill starta eget baserat på din idé med avsikt att tjäna pengar så att du kan försörja dig (och andra) genom företaget. Men det är alltid bra om du funderar på varför du vill bli entreprenör.
Den grova planen ska ge svar på,

 • Vilka (betydelsefulla) behov du tänker täcka
 • Vilka kunderna är och hur tänker du nå dem
 • Hur stor den marknad är som du tänker nå
 • Vilka marginaler (bruttomarginal i %) som finns i den marknaden
 • Vilka kommer dina konkurrensfördelar att bli
 • Vilket resultat efter skatt du räknar med
 • Hur stort kapital du behöver
 • När du får en positiv “cashflow” (likviditetsströmmar)
 • Tanken bakom den här grovplanen är att du snabbt ska kunna bilda dig en uppfattning om idén håller i ett företag eller om du behöver ändra eller komplettera inriktningen för att nå andra delar av marknaden med bättre marginaler.

  Hur stor bör marknaden vara?
  Att uppskatta kundernas behov och att fundera ut hur kunderna ska nås är viktiga kuggar för att lyckas. Nästa steg var att ta fram en bra och kort formulering som snabbt beskriver vad som skall uppnås.

  Nu ställer vi frågan, Hur stor bör marknaden vara för att vi skall lyckas?
  Naturligtvis är svaret lite beroende på vilka marginaler som kommer att finns i verksamheten. Med normala marginaler kan man ha som riktmärke följande,
  Verksamheten kommer att ha hög potential om marknadens storlek är mellan 350 miljoner till 1 miljard.
  Verksamheten kommer att ha låg potential om marknadens storlek är mindre än 70 miljoner eller större än 1 miljard.
  Om du bedömer att storleken på marknaden är mindre än 70 miljoner bör idén förändras så att en större marknad nås.

  Givetvis är det också andra saker som är avgörande som t.ex. marknadstillväxt och marginaler.
  Hög potential finns om tillväxten i marknaden är större än 20 %.
  Hög potential finns om bruttomarginalerna är långvarigt 40 % eller bättre.
  Om bruttomarginalen bedöms till att vara mindre än 20 % och mycket utsatt på grund av konkurrenters intåg är potentialen låg för din verksamhet.
  Detta är några riktlinjer att ha i bakhuvudet när det behövs externa pengar eller om verksamheten har tillräcklig lönsamhet för försörjning.

  Har min idé någon chans?
  Pris och kostnad är viktiga delar. Vilken fördelning mellan fast och rörlig kostnad har din idé?
  Om den fasta kostnaden är låg i förhållande till den totala kostnaden för idén har din idé högre potential än tvärtom.
  Likaså fås högre potential om prisnivån kan styras och påverkas, d.v.s. det är inte andra som sätter priset.

  Kanalerna ut till marknaden är nästa pilsner. Om du t.ex. ska in på affärernas hyllor ska du vara medveten om att kanalen in kan ha väldigt stor makt vilket innebär en hög tröskel.
  Fundera på vilken kanal du behöver använda för att nå kunderna.
  Om kanalen har liten makt är potentialen större än tvärtom.
  Timing är svårbedömd, men det är klart att rätt timing betyder mycket för idéns potential. Frågorna är; finns motsvarande tidigare?, är kunderna mottagliga för idén?

  Lättare att bedöma är om andra relativt enkelt kan komma med en motsvarande idé. Man brukar prata om att det finns en barriär för andra att nå marknaden. Fundera på vad andra behöver göra för att nå samma marknad. Om detta är kostsamt för andra har din idé högre potential än tvärtom. Det kan vara att de saknar erfarenhet, ingång till marknaden eller att det finns ett patent i vägen.

  Summerar man dessa fyra områden och alla ger resultatet låg potential för din idé kanske det går att vrida lite grann på idén så att potentialen stärks?

  Analysera affärsstrategier
  Lönsamhet och kostnadsjakt är viktiga pusselbitar i all företagsamhet. För många mindre företag är dessutom likviditeten och likviditetsbudget styrande bitar.
  Har man tur så rullar allt på men oftast behöver företaget positionera sig inför framtiden. Affärsplanen ska vara ett levande dokument. Som underlag till planen kan det vara bra att använda sig av ett antal analysverktyg.

  Porters Fem Konkurrenskrafter är ett sådant verktyg. Modellen är ett verktyg för konkurrentanalys, lönsamhet och attraktivitet. Den ger bra indata för att SWOT analysen, som är ett annat bra verktyg.
  Modellen skapades för att analysera affärsstrategier. Den fungerar mindre bra om man är ute efter synergier i större företag.

  Modellen ser ut enligt följande: (Se större bild här)

  Önskvärt är att man en gång per år har en brainstorming runt dessa frågor. Man kan koncentrera sig på de nyckelfaktorer som påverkar konkurrensen och samtidigt bedöma ens egen position och förmåga att vidmakthålla hög lönsamhet.

 • Leverantörernas förhandlingsstyrka: Leverantörernas kraft i prissättningen
 • Köparnas förhandlingsstyrka: Köparnas kraft i prissättningen
 • Hot från substitut: Kan ens produkter och tjänster ersättas med något annat
 • Hot från nya etableringar: Kan nya spelare på ett enkelt sätt bli nya konkurrenter och hur kommer detta att påverka prisnivån
 • Konkurrens och rivalitet: Industrins konkurrenskraft
 • Slutligen; Vilka åtgärder behöver nu göras för att vågskålen ska tippa över till ens egen fördel?

  Tags: , , , , , , , , , , , ,

  2 Responses to “Förverkliga dina idéer och drömmar!”

  Trackbacks/Pingbacks

  1. Förbättra lönsamheten med hjälp av SWOT analys
  2. Coaching » Blog Archive » SWOP as an analysing method

  Leave a Reply

  You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>