De flesta förändringar, vare sig det är inom en organisation, en grupp eller för en individ, innebär kontakter med andra människor, t.ex kunder, medarbetare eller sina närmaste.

Därför kan man säga att alla aktiviteter som leder till förändringar involverar andra personer.

Förändringsaktiviteter innebär alltid utbyten med andra människor.

Ett ledarskap t.ex. är inget som man får utan utvecklas ihop med allas beteenden. Istället för att förändra världen behöver vi ibland anpassa oss till världen. Vi har alla mött en, som vi tycker, dålig chef, lågpresterande medarbetare och bråkstakar. Istället föra att skylla allt på dessa och tycka att de måste ändra sig skall vi ställa oss frågan Varför och Finns det något som fungerar bra? Utgår vi från detta och anpassar oss själva en aning har vi påbörjat ett framgångsrikt förändringsarbete.

Som jag skrev i min förra post ligger det mycket i att kunna lyssna på andra människor, ta vara på det som fungerar och bygga vidare på detta.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>