När man börjar skriva en affärsplan är det bra om man först gör en grov bedömning av om du kommer att lyckas med sin affärsidé. Börja med marknaden.

Hur stor är den och vilka är de stora spelarna. T.ex inom leksaksindustrin finns det tre stora spelare som har 50 % av marknaden. Dessa styr helt distributionen till affärer och slutkunder. Om du skall in i den branschen måste du fundera på om det dels finns något segment som inte är så väl utvecklat och dels på hur du skall nå marknaden/kunderna.

Här är några länkar till tidigare poster som kan vara av intresse när du funderar på affärsplanen:

Grov affärsplan för att testa din idé ; Gör en ny grov bedömning av verksamheten för att se om tidigare bedömningar stämmer.

Kundens behov och din väg till kunden ; Är kundernas behov fortfarande desamma eller har behoven förändrats och även vägen till kunderna. Försök vara objektiv, prata gärna med kunderna.

Hur stor bör marknaden vara? ; Och är den en tillväxtmarknad?

Har min idé någon chans? ; Eller behöver verksamheten förändras för att leva upp till nya krav från kunderna.

Hur mycket kapital behöver ett nystartat företag

Fokusera på det som ger pengar ; Fokusering betyder allt. Att ödsla tid på sådant som inte ger intäkter kan visst vara roligt men också farligt för verksamheten.

Håll koll på likviditeten

Bra mall för likviditetsbudget ; Utan pengar i kassan går det inte att betala räkningarna.

Att göra prognoser ; Man blir lätt hemmablind när man gör prognoser. Att arbeta med scenarior är ett bra tips. Fundera på hur man ska möta olika risker.

Varför lyckas vissa, men inte andra? ; Svår fråga, men det är inte alltid det räcker med bra idé.

Video om hur man får snurr på företaget

Det viktigaste när det gäller affärsplanen är genomförandet, själva processen. Om du tänker genom din verksamhet i enlighet med ovan är du bättre förberedd att möta framtiden och förhoppningsvis tjäna pengar på din verksamhet.


Technorati : , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>