Strategiska beslut behöver tas om man ska ligga kvar i framkant. Men hur vet man att besluten blir rätt?

Det är ju först när man har facit som man vet om de strategiska besluten var rätt. Men det gäller att vara uppmärksam på fallgroparna säger Paul Calthrop, en veteran inom området.

Helst skulle man vilja vänta med besluten tills alla fakta finns på bordet men då finns risken att någon konkurrent hinner före. För att fatta strtegiska belsut måste man ha en metod som man följer. Risken är annars att man, så att säga, skjuter från höften.

Enligt Paul finns det fallgropar som kan ramla i. Det ena är man förenklar bilden för mycket. Strategiska beslut är oftast komplicerade och man behöver någon form av förenkling, men den kan bli för förenklad.

Det andra är att vi förutsätter saker,oftast undermedvetet. Det gäller att plocka fram dessa och få de diskuterade.

Sist, men viktigast, är att man saknar genomtänkta kriterier som beslut ska uppfylla. Utan beslutskriterier är det svårt att utvärdera olika alternativ.

Det finns hjälpmedel, think tools är ett. Läs hans artikel här!

Tags: , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>