Tillväxt skapar säkert problem på flera håll i verksamheten. Att anställa, öka resurserna för att kunna ta hand om de nya kunderna, hantera likviditeten, bygga nya system för att förstärka verksamheten och så vidare. Allt tar tid och kraft. Om inte dessa frågor hanteras på rätt sätt kan verksamheten bli lidande eller till och med misslyckas.
Detta sägs av Jeff Cornwall på sin blog The Entrepreneurial Mind.

Jag tror att dessa frågor är välkända bland entreprenörer men få vet vad som behöver göras. Mitt råd till entreprenörerer brukar vara; att lyssna på råd. Antingen från styrelsen eller hellre från ett Advisory Board med tre kvalificerade personer som är vana med tillväxtfrågor.

Det finns, enligt Jeff Cornwall, i alla fall några gemensamma punkter som entreprenörer brottas med när verksamheten växer:

Delegation: Your ”baby” is now a ”teenager” ready for more independence. If you don’t begin to let go, you business may never successfully move into its next stage of development.

”My company just isn’t the same as it used to be”. Be deliberate about the culture you intend and think about how each action you take over time can effect this culture.

”So just what is a CEO supposed to do, anyway?”. It may even feel a bit awkward at some point, but you have to establish what your role will be as the CEO.

The Fear of the Unknown: Moving from hands-on to strategic. As some point in the growth of the business, the entrepreneur begins to move away from the hands-on part of what they company does.

”How come everyone keeps forgetting this is still my company (sometimes, including me)?”. Remember: it is your business!

One Response to “Entreprenörer och tillväxt”

  1. Fe5r te4nka mig frame5t i framtiden ff6r de5 kne4pper man bara pe5 fnigrarna och vips e4r jag de4r.Ha en bra helg med me5nga besf6k. Kram. Anita

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>