Det är inte alla entreprenörer som klarar av att växa även om behov av produkt eller tjänst finns. Varför är det så?

Andrew MacGill har skrivit en bra artikel i ämnet. En orsak, säger han, är att entreprenörer avskyr strukturer. De hindrar arbetet menar de.

Jag har tidigare skrivit om att en skriven affärsplan är ett måste om man ska lyckas. Till detta ska läggas bra ledarskap och en bra struktur på verksamheten

We believe that the following are critical to successfully move your business through the growth cycles:

  • A clearly defined and well articulated vision of the future.
  • An understanding and acceptance of the need for change.
  • The desire and conviction to make it happen.
  • The ability to hire the ”right’ people…people who share your values and vision.
  • The courage and trust to let go and delegate.
  • New leadership and communication skills.
  • An understanding of when to change.

Andrew har gjort en bild så att vi ska förstå när ändringar behövs.


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>