Lifehack blog har skrivit en post om hur man kan få framgång även om det ser eländigt ut och man nästan har gett upp. Artikeln ger två exempel. Även om det kan verka lite amerikanskt tycker jag att artikeln är värd att läsa. Det finns nämligen en närliggande coaching metod. Den ugår ifrån att man tar små steg utifrån vad som fungerar.

Lifhack skriver,
You don’t need a life plan. You don’t need motivation, self-confidence, peer support or even luck. All you need is the willingness to take the next most obvious step—then repeat the process again and again, regardless of how you feel. Try it. Happiness comes from seeing the results of your efforts. You don’t need it before you start.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>