The MCKinsey har en intressant artikel om varför man inte gör tidig exit i sådant som inte är lönsamt. De ger exempel och förklarar också varför. I många fall beror det på att man är ”biased”, fångad i det förflutna så att säga.

Exemplen rör olönsamma projekt eller delar av företag men är på sätt och vis allmängiltiga. De pekar på fyra möjliga ”bias-kopplingar”, men det är en som jag tycker är mycket intressant.

Tänk er att ni har fyra kort framför er,

From Mckinsey

På varje kort finns på ena sidan en siffra och på den andra sidan en bokstav. Du får vända två kort för att testa följande påstående:

”Om kortet har en vokal på ena sidan så har samma kort en udda siffra på den andra sidan.”

Vilka två kort skulle du vända på?

Fundera på detta innan du läser vad författarna John T. Horn, Dan P. Lovallo, and S. Patrick Viguerie på McKinsey skriver.

De flesta väljer U och sedan ologiskt 7 vilket illustrerar att vi i första hand väljer väljer något som styrker ett påstående eller uppfattning snarare än något som inte gör det. Kortet med 7 ger oss ingen ny information – en vokal på den andra sidan styrker påståendet men en konsonant säger ingenting eftersom konsonanter kan ha både jämna och udda tal. Det korrekta valet är 8 eftersom det kortet kan avslöja att påståendet är falskt om det är en vokal på den andra sidan.

Ett bra exempel på att vi omedvetet inte alltid söker sanningen.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>